strona główna wena plus Pomorska Grupa Agencji Ochrony Kontakt

O firmie Usługi Referencje Galeria Kontakt

Profesjonalna ocena stopnia zabezpieczenia obiektów, z jednoczesnym przedstawieniem propozycji zmiany elementów zabezpieczających na skuteczniejsze i mniej kosztochłonne. W przypadku obiektów umieszczonych na liście obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, opracowanie i uzgodnienie z właściwą terytorialnie Komendą Wojewódzką Policji planu ochrony.

Dostosowanie ochrony do specyfiki pracy obiektu
Zatrudnienie pracowników przeszkolonych, umundurowanych, oznakowanych, wyposażonych w środki przymusu w zależności od potrzeb
Nadzór bezpośredni nad obiektami i pracownikami ochrony realizowany przez szczebel kierowniczy Agencji
Stały Kontakt radiowy pracowników ochrony, z obowiązkiem okresowego składania meldunków o stanie zabezpieczenia obiektu do Centrum Nadzoru Radiowego
Wsparcie ochrony stałej obiektu grupami interwencyjnymi
(SUFO), w sytuacji zagrożenia
Monitorowanie elektronicznych systemów alarmowych wliczone w cenę ochronyOchrona fizyczna obiektów

Ochrona imprez masowych

Konwojowanie, inkaso wartości pieniężnych

Systemy alarmowe i telewizja przemysłowa

Monitorowanie systemów alarmowych

Satelitarny system monitorowania pojazdów


Obiekt chroni Agencja Ochrony Wena
Projekt i wykonanie WW-Usługi komputerowe.